LIST OF MEMBERS STATES

LIST OF MEMBERS STATES (in alphabetical order) 1 Afghanistan 4 May 1948 2 Albania 16 October 1958 3 Algeria 15 October 1962 4 Andorra 20 October 1993 5 Angola 11 March 1977 6 Antigua and Barbuda 15 July 1982 7 Argentina 15 September 1948 8 Armenia 9 June 1992 9 Australia 4 November 1946 10 Austria 13 August 1948 11 Azerbaijan 3 June 1992 12 Bahamas 23 April 1981 13 Bahrain 18 January 1972 14 Bangladesh 27 October 1972 15 […]

Read More Here! 0

WIJZIGING (AANVULLING) WERKSTRUCTUUR VAN DE NATIONALE UNESCO COMMISSIE SURINAME

CONSTATERING: Uitgaande van de samenstelling, de taken en functies van de nationale NESCO Commissie Suriname- zoals vastgesteld in de Resolutie van 15 juli 1986(No. 4523)- blijkt in de praktijk deze Cie met haar huidige werkstructuur niet optimaal te functioneren. De aard en omvang van het werk der diverse werkgebieden van de UNESCO vereisen enorme inspanning van de leden die allen met andere functies zijn belast. Een efficient en effectief uitvoeren van de aan de Cie opgedragen taken en een juiste […]

Read More Here! 0

WAT IS UNESCO

UNESCO staat voor United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (de Verenigde Naties Organisatie voor Onderwijs Wetenschappen Cultuur en Communicatie Achtergrond De Statuten van de UNESCO zijn door 37 landen op 16 november 1945 in Londen getekend en werden op 4 november 1946 van kracht. Momenteel telt de UNESCO 190 lidstaten Bij de oprichting verklaarden de overheden plechtig “daar oorlogen in het brein van de mens ontstaan, moeten daar de verdedigingswerken van de vrede worden opgebouwd”. Een vrede die uitsluitend […]

Read More Here! 0